Konferencja „Trudności w przestrzeni edukacyjnej dziecka”

W założeniu konferencja ma stanowić płaszczyznę wymiany doświadczeń teoretyków i praktyków zajmujących się omawianym obszarem. Zaproszenie do uczestnictwa w konferencji skierowane jest więc do :

  • pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, socjologów, lekarzy;
  • przedstawicieli władz samorządowych;
  • dyrektorów placówek edukacyjnych, nauczycieli;
  • specjalistów zajmujących się kompensacją społeczną, profilaktyką wychowawczą, terapią pedagogiczną.

–> PROGRAM KONFERENCJI

–> SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

plakat