O nas

rys2

Siedziba Koła:

Zakład Edukacji Dziecka

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, budynek D, pokój 412

 

Opiekunowie naukowi:

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska

 

 

Zarząd Koła:

Prezes Koła : Anna Pałka annadan@o2.pl tel. 506 242 836

V-ce Prezes: Katarzyna Bogucka katarzynabogucka92@gmail.com tel . 663 573 824

Sekretarz: Anna Śrama anna_uam@wp.pl tel. 609 148 571

 

Organizowane konferencje studenckie

 

Zakres zainteresowań:

 • Dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz jego funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne, społeczno – moralne (prawidłowości rozwojowe dziecka, jak i  jego zaburzenia rozwojowe)
 • Obszary edukacji elementarnej w praktyce: obszar edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, zdrowotnej, ruchowej, kulturowo – estetycznej, komunikacyjnej
 • Edukacja alternatywna, jej założenia, koncepcje i zastosowanie w praktyce
 • Nauczanie dzieci języków obcych oraz zagadnienie dwujęzyczności
 • Funkcjonowanie dzieci w sytuacjach trudnych, w tym w sytuacjach konfliktu
 • Rozwijanie kompetencji emocjonalnych dzieci
 • Edukacja ekologiczna w powiązaniu z funkcjonowaniem leśnych przedszkoli („Waldkindergaerten”) w Niemczech
 • Drama jako metoda edukacyjna w pracy z dzieckiem

Cele:

 • Rozszerzenie zainteresowań naukowych Członków Koła w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Wzbogacanie własnych doświadczeń poprzez współpracę z instytucjami zajmującymi się wychowaniem i kształceniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Zdobywanie doświadczenia w zakresie nauczania języków obcych poprzez współpracę z wybranymi przedszkolami i szkołami podstawowymi
 • Organizowanie eventów, odczytów, warsztatów, sympozjów, prelekcji i seminariów naukowych rozwijających kompetencje uczestników Koła w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Współpraca z innymi kołami naukowymi, samorządem studenckim oraz organizacjami studenckimi
 • Działalność wolontarystyczna

Strona FB:

https://www.facebook.com/knepiw?fref=ts

Ponieważ jesteśmy otwarci na nowe pomysły – liczymy na Twoją inwencję!
Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy!