Pracownicy

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska – kierownik zakładu

Prof. UAM dr hab. Maria Burtowy – Profesor Senior

mgr Katarzyna Arciszewska – starszy wykładowca

mgr Wojciech Arciszewski – starszy wykładowca

mgr Maria Pieprzyk – doktorantka