mgr Katarzyna Arciszewska

Starszy wykładowca

Kontakt: arkat@amu.edu.pl

Funkcje:

  • Opiekun praktyk zawodowych;
  • Opiekun poszczególnych lat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;
  • Członek Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM.

Zainteresowania:

Drama jako metoda nauczania i wychowania, drama jako czynnik wspierający naukę języka obcego, kompetencje nauczyciela dramy, techniki dramowo- teatralne w pracy z grupą, czynniki afektywne w nauczaniu języków obcych, pedagogika teatralna, nauczyciel w przestrzeni klasy.

Publikacje:

K. Arciszewska, Ein Koffer Deutsches – Lernen an Stationen, [w:] Hallo Deutschlehrer, Poznań 2006

K. Arciszewska, Drama als Methode der kreativen Bildung, [w:] Fen-Edebivat Fakultesi IX. Uluslarasi Dil-Yazin-Deyisbilim Sempozyumu, Yaraticilik ve Yenilik Yilinda Yeni Yaklsimar– Sakarya Universitesi 2009

K. Arciszewska, Körpersprache im Unterricht, [w:] Glottodidaktik früher, heute und morgen, (red.) L.Ciepielewska –Kaczmarek, G.Gorąca-Sawczyk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014