mgr Marek Banaszak

wykładowca14212190_1213020485416018_1403304412497141602_n
kontakt: banaszak@dydaktyka.org

Pełnione funkcje:

 • Koordynator ds. współpracy dydaktycznej z WSE;
 • Członek wydziałowego zespołu ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na kadencję 2016-2020;
 • Członek wydziałowego zespołu ds. parametryzacji jednostek naukowych;
 • Opiekun I roku specjalności: Edukacja elementarna i język angielski (I stopień) oraz I roku specjalności: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe – B (II stopień);
 • Opiekun praktyk (I rok, specjalność: edukacja elementarna i język angielski);
 • Administrator strony internetowej Zakładu Edukacji Dziecka.

Zainteresowania:

 • Kształtowanie kompetencji społeczno-przyrodniczych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • Wykorzystanie technologii informacyjnych (w tym mobilnych) w procesie uczenia się treści przyrodniczych;
 • Kompetencje nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie kształcenia przyrodniczego i oceniania kształtującego;
 • Współczesna szkoła wobec „cyfrowych tubylców”.

Prowadzone przedmioty:

 • Kształtowanie kompetencji społeczno-przyrodniczych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • Przygotowanie do praktyk pedagogicznych.

Publikacje:

M. Banaszak, Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w kształtowaniu (się) przyrodniczej wiedzy naukowej dziecka, „Studia Edukacyjne”, 44 (2017), str. 387-398

M. Banaszak, Challanges in a Child’s Educationals Space, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja”, 1(11) (2017), str. 335-339

M. Banaszak, Zmiana w szkole i jej konsekwencje metodyczne, „Edukacja Humanistyczna”, 1 (36)/2017, str. 61-70

M. Banaszak, Język Internetu w kontekście rozwoju kompetencji komunikacyjnych dziecka. Od wzbogacania komunikacji tekstowej do spłaszczania języka?, [w:] Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka. Wybrane aspekty, red. M. Cywińska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 273-284.

M. Banaszak, Cyfrowa zmiana w szkole, [w:] „Uczyć Lepiej”, Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Poznań 2016 nr 5, s. 12.

M. Banaszak, Edukacyjny potencjał rozszerzonej rzeczywistości [w:] „Uczyć Lepiej”, Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Poznań 2016 nr 2, s. 5.