mgr Katarzyna Bogucka

doktorantkabogucka

Kontakt: katarzyna.bogucka@amu.edu.pl

 

Pełnione funkcje:

  • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej;
  • Opiekun I roku specjalności: edukacja elementarna i język niemiecki na studiach stacjonarnych.
  •  Koordynator ds. planów i rozkładów zajęć;

 

Zainteresowania:

  • Społeczny i emocjonalny rozwój dzieci z rodzin migracyjnych;
  • Edukacja międzykulturowa;
  • Zjawisko migracji poakcesyjnych.

 

Publikacje:

K. Bogucka, J. Nowicka, Cudzoziemiec w poznańskim środowisku akademickim. Wzajemne relacje, obawy, oczekiwania, [w:] Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie, Cieszyn 2016

K. Bogucka, „Nie graj i tak nie zostaniesz muzykiem” – dyskurs bez końca nad problemami powszechnej edukacji muzycznej w Polsce, [w:] „Naukowe Zeszyty Studenckie. Edukacja – sztuka – dziecko”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, nr 6

K. Bogucka, Społeczno-emocjonalne i edukacyjne implikacje migracji zarobkowej rodziców dla dziecka w wieku wczesnoszkolnym, [w:] XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania, red. J. A. Pawłowicz, E. Szafranko, Olsztyn 2015

K. Bogucka, Więzi pomiędzy członkami rodziny w kontekście rozłąki migracyjnej, [w:] Transformacja i jej implikacje dla współczesnej rodziny, red. A. Regulska, U. Dudziak, Pułtusk 2015