Prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska

Pełnione funkcje:

– Kierownik Zakładu Edukacji Dziecka

– Przewodnicząca Komisji ds. Przewodów Doktorskich WSE UAM

Kierownik specjalności:

Studiów pierwszego stopnia

  • Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe,
  • Edukacja Elementarna i Język Angielski,
  • Edukacja Elementarna i Język Niemiecki.

Studiów drugiego stopnia

  • Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe (WPiNP-B),

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM ds. studenckich Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II  (2007 – 2017)

Prace zwarte:

* M. Cywińska, Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym. Objawy, przyczyny, możliwości przeciwdziałania, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017

* M. Cywińska (red.),Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016

*M. Cywińska (współredakcja z D. Borecką- Biernat), Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno – psychologicznej. Wybrane kwestie, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2015

*M. Cywińska (red.), Oblicza trudnego dzieciństwa. Konteksty rodzinno – edukacyjne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014

*M. Cywińska (red.), Problemy współczesnego dziecka. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014

*M. Cywińska (red.), Być nauczycielem. Kompetencje współczesnego nauczyciela. Wydawnictwo Naukowe WSPiA, Poznań 2013

* M. Cywińska (red.), Sytuacje trudne w życiu dziecka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008 (wyd. I), 2009 (wyd. II)

* M. Cywińska, Konflikty interpersonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym w projekcjach
i sądach dziecięcych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004

*  M. Cywińska,  Konflikty interpersonalne wśród dzieci, Wydawnictwo „Eruditus”, Poznań 1995OKŁADKA 10= STRES= 1-1