Spotkanie z przedstawicielami instytucji współpracujących

Dnia 6 czerwca 2014 roku o godzinie 15:00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Studiów Edukacyjnych  odbyło się spotkanie pracowników Zakładu Edukacji Dziecka z  dyrektorami oraz nauczycielami reprezentującymi szkoły podstawowe, przedszkola i żłobki, z którymi współpracuje Zakład. Instytucje te przyjmują studentów na praktyki pedagogiczne i zawodowe, a także współpracują w zakresie wspólnych projektów badawczych.

 

SPRAWOZDANIE