Edukacja Globalna dla najmłodszych

Uprzejmie informujemy, iż na zaproszenie Zakładu Edukacji Dziecka w dniach 14-15 listopada 2016 r. trenerzy Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” z Łodzi przeprowadzili warsztaty dla studentów edukacji elementarnej z zakresu „Edukacji Globalnej dla najmłodszych”. Warsztaty były prowadzone w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 2016 r. i dotyczyły projektu skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mającego na celu ukazanie różnorodności i podobieństw regionów świata oraz pobudzanie najmłodszych do solidarności międzyludzkiej. Warsztaty zostały zrealizowane podczas zajęć: „Kształtowanie kompetencji społeczno-przyrodniczych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”, prowadzonych przez mgra Marka Banaszaka, który był koordynatorem tego wydarzenia. Studenci w trakcie warsztatów dowiedzieli się czym jest edukacja globalna oraz jak – poprzez aktywizujące formy zajęć – wdrażać podstawowe treści z tego zakresu w pracy z dziećmi.