Edukacja kulturowa studentów WPiNP w Gnieźnie

23 maja 2014 roku

EDUKACJA KULTUROWA  STUDENTÓW  WPiNP w Gnieźnie

W dniu 23 maja 2014 roku studenci III roku Pedagogiki – specjalność Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe –  studiujący w Kolegium Europejskim w Gnieźnie, uczestniczyli w seminarium naukowym poświęconym Edukacji Kulturowej. W trakcie seminarium studenci pogłębiali wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego – jego antropologicznych i humanistycznych wymiarów oraz rozwijali swoje nauczycielskie kompetencje w zakresie przygotowania najmłodszego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze i aktywnego jej odbioru.

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM ds. studenckich Collegium Europaeum Gnesnense
Prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska