Konferencja „Dziecko w perspektywie trudnych sytuacji życiowych”

11 – 12 grudnia 2013 r. 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Dziecko w perspektywie trudnych sytuacji życiowych”

 

W dniach 11 – 12 grudnia 2013 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Dziecko w perspektywie trudnych sytuacji życiowych” zorganizowana przez Zakład Edukacji Dziecka, pod patronatem Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM prof. zw. dra hab. Zbyszko Melosika. W konferencji uczestniczyło 18 profesorów reprezentujących wiodące ośrodki akademickie w kraju i za granicą. W czasie dwudniowych obrad wygłoszono ponad 80 referatów, a prelegentami byli przedstawiciele z 30 ośrodków naukowych.