Konferencja „Konflikt społeczny…”

W dniu 12 grudnia 2014 r.  na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu odbyła się

INTERDYSCYPLINARNA  KONFERENCJIA NAUKOWA

KONFLIKT SPOŁECZNY. 

UWARUNKOWANIA – SPECYFIKA-  PRZEZWYCIĘŻANIE – SKUTKI  

zorganizowana przez Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zakład Psychologii Edukacji  i Wychowania Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.