Projekt językowy

UCZENIE METODĄ STACJI

Projekt przeprowadzony w POSM ul. Solna 12

 

W maju 2012 studenci specjalności Edukacja Elementarna i Język Niemiecki przygotowali i przeprowadzili pod opieką wykładowcy (K.Arciszewska) projekt dydaktyczny dotyczący wykorzystania metody stacji w nauce języków obcych.