Wyjazd studyjny

W dniu 15 grudnia 2016 r. odbył się wyjazd studyjny pracowników Zakładu Edukacji Dziecka (prof. UAM dr hab. Małgorzaty Cywińskiej i mgr Katarzyny Arciszewskiej) wraz ze studentami specjalności Edukacja Elementarna i Język Niemiecki do Frankfurtu nad Odrą. W trakcie pobytu studenci mieli możliwość odwiedzić dwujęzyczne przedszkola należące do Grupy Froebel,  przyszkolną świetlicę „Froebelsternchen”,  obserwować odbywające się w nich zajęcia z dziećmi, a także spotkać się  z dyrektorem Grupy Froebel w Brandenburgii oraz koordynatorem praktyk pedagogicznych w Volkshochschule we Frankfurcie. Wyjazd studyjny zakończył się wypracowaniem programu dalszej współpracy Grupy Froebel  z Zakładem Edukacji Dziecka.