Wykład „Baśnie Braci Grimm: źródła, problematyka i historia recepcji w języku polskim”

W dniu 8 kwietnia 2015 r. w sali 508 (budynek D) o godzinie 9.45 odbył się wykład prof. UAM dr hab. Elizy Pieciul – Karmińskiej pt. „Baśnie braci Grimm: źródła, problematyka i historia recepcji w języku polskim”.

Pani Profesor jest między innymi autorką przekładu 200 baśni zebranych przez Jakuba i Wilhelma Grimmów w słynnym dziele „Baśnie dla dzieci i dla domu” (tytuł oryginalny: „Kinder- und Hausmärchen”). Na obszar Jej szczególnego zainteresowania składa się zjawisko polskojęzycznej recepcji baśni braci Grimm.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zakład Edukacji Dziecka oraz Studenckie Koło Naukowe Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.