2015/2016

II Seminarium Metodyczne – „Języki (nie)obce – od teorii do praktyki”

W dniu 13 kwietnia 2016 r. odbyło się II Seminarium Metodyczne poświęcone nauczaniu języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym pod tytułem: „Języki (nie)obce – od teorii do praktyki. Seminarium zostało zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej funkcjonujące przy Zakładzie Edukacji Dziecka. W trakcie wydarzenia studenci mieli możliwość wysłuchania wykładów m. in. na temat opanowywania języka obcego metodą immersji oraz uczestniczenia w warsztatach pokazujących, jak wykorzystywać gry i zabawy w procesie rozwijania kompetencji dzieci odnośnie języka obcego oraz rozwijania tychże kompetencji w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu.