Seminarium metodyczne „Metodyka nauczania języków obcych”

W dniu 20 maja 2014 r. w sali 508 odbyło się Seminarium Metodyczne zorganizowane przez Zakład Edukacji dziecka i Studenckie Koło Naukowe Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej poświęcone zagadnieniom metodyki nauczania języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym. Szczególnie skoncentrowano się na immersyjnej metodzie przyswajania języka obcego przez dzieci, którą przybliżyły studentki z Koła Naukowego Edukacji Przedszkolnej  i Wczesnoszkolnej oraz mgr Joanna Bień – dyrektor Dwujęzycznego Przedszkola Polsko –Niemieckiego „Ene due Rabe” w Poznaniu. Ponieważ poruszana problematyka spotkała się  z ogromnym zainteresowaniem studentów przewidujemy kontynuację seminariów z tego zakresu.